Transfobie in Europa

Tekst Alex Kain In januari 2017 is een wetsvoorstel ingediend bij de Tweede Kamer. De voorgestelde wet maakt expliciet dat discriminatie op grond van genderidentiteit, genderexpressie en geslachtskenmerken verboden […]