TOP

Thuisgekomen

Thuisgekomen

Tekst Riek en Jasmine

Er zijn vrouwen met een transverleden die de transfase achter zich hebben gelaten. Zij hebben moeite met blijvend in het hokje ‘trans’ geplaatst te worden. Jasmine en Riek vertellen.  

“Een lange geschiedenis is afgerond, en dat al veel jaren geleden”, zeiden we tegen elkaar. Als oudere vrouwen hebben we een transgeschiedenis, maar die staat in de verleden tijd geschreven. Al jaren leven we op een vanzelfsprekende wijze als vrouw, functioneren we als vrouw in onze werkzaamheden en in onze relaties. We hebben lang geleden zware jaren doorgemaakt, maar de real-life-test, de hormonen en geslachtsoperatie brachten de nodige verlichting. We zijn thuisgekomen in onszelf. 

‘Thuisgekomen in onszelf’ betekent voor ons dat onze identiteit van nu logisch aansluit bij hoe wij ons vroeger al voelden. In die zin was onze transitie een fase, en vereenzelvigen we ons niet langer met het label ‘trans’. We zijn veel meer dan een persoon met een transverleden, we zijn ook en vooral professionals in ons werk, en vrouwen die relaties hebben en kinderen en kleinkinderen. Vanzelfsprekend weten de intimi van de transitie die we hebben ondergaan, maar we zien geen reden om ook naar anderen toe daarover mededelingen te doen.

Dat onze situatie verschilt van die van jongeren die nu worstelen met hun identiteit of in transitie zijn, is duidelijk. Het is van veel waarde dat er tegenwoordig openlijk gesproken en geschreven kan worden over genderidentiteit. In onze tijd bestond dat woord nog niet of nauwelijks. Het is belangrijk dat degenen die hun genderidentiteit willen onderzoeken daarvoor ruimte krijgen en zich veilig voelen om dit te doen. Soms is daarvoor actie binnen de maatschappij noodzakelijk. Voor een activist is het vanzelfsprekend actie te voeren onder de vlag van trans-zijn. Ook een trans vluchteling zal moeten benadrukken en soms zelfs moeten bewijzen dat hij/zij trans is en vanwege die identiteit gevaar loopt in het herkomstland. Er zullen trans mannen en trans vrouwen zijn die hun transitiegerelateerde ervaringen samenvatten met ‘ik ben trans’. Maar na de transitie past niet iedereen meer dat hokje ‘trans’.