A night out

I feel more and more at home in my changing body, but still fall over a number of social stumbling blocks, such as going out. ‘Will I pass as a man?’, ‘Am I flat enough in this binder?’ and ‘What if I meet people from my previous life?’.

Uitgaan

Ik voel me steeds meer thuis in mijn veranderende lichaam, maar val nog altijd over een paar sociale struikelblokken, zoals uitgaan. ‘Kom ik wel over als man?’, ‘Ben ik plat genoeg in deze binder?’ en ‘Wat als ik mensen uit mijn vorige leven tegenkom?’. De stap naar een reguliere bar of club vind ik nog wat groot.