TOP

trans art Tag

De generatie trans personen van nu groeit op met het fenomeen transjoy, maar dat is voor generaties voor ons misschien wel heel anders geweest. Hoe ervaren oudere trans personen transjoy? Tijn spreekt Corine van Dun hierover.

Alex Bakker duikt dieper in het transactivisme uit de jaren 90 in de Verenigde Staten en legt uit hoe een t-shirt destijds trans groepen van over heel het land met elkaar verbond.

In deze fotoserie geeft The Clintess, een model, zangeres en influencer uit Malta, een kijkje in haar transitie als inspiratie en educatie voor anderen.

Gesprekken met trans mensen die laten horen dat wij zoveel meer zijn dan alleen trans, en waarin duidelijk wordt dat trans-zijn unieke dingen - mooie en minder mooie - met zich meebrengt.

Maandelijkse strip door Joris Bas Backer - Over hoe stigma's op de loer kunnen liggen

Met zijn vriendin tegen zich aan zat Dante onder een boom te genieten van een mooie herfstdag. Hij was net een gedicht aan het schrijven op zijn smartphone, toen er een berichtje op het beeldscherm verscheen van een onbekend nummer.

Het is tijd voor transjoy! In deze columnreeks belicht Tijn de Jong alles wat transjoy geeft. Deze keer belicht hen female en femme transjoy, en vroeg hen trans vrouwen en femmes wat hen transjoy geeft.

In deze rubriek laat historicus Alex Bakker zijn licht schijnen op de geschiedenis van trans personen in Nederland aan de hand van objecten, foto’s, beelden en verhalen. Ditmaal een stuk opheldering over de achtergronden van de nieuwe transgenderwet. Met een oproep om de geschiedenis recht te doen.

Binnen spirituelere benaderingen verschuift de visie vaak van ‘ik ben’ naar ‘ik heb’ een lichaam. Wat betekent dat voor de ervaring van leven met dit lichaam?

Maandelijkse strip door Joris Bas Backer. September

Transjoy is revolutionair! In deze columnreeks laat Tijn de Jonge zien dat je, door juist het stukje van jezelf te vieren waar je in de maatschappij op gemarginaliseerd wordt, laat zien dat de normen die daarin gehanteerd worden niet nodig zijn om gelukkig te zijn.

'We zijn begonnen met de Trans Pride in 2014, daar zagen we dat kunst heel erg verbindt en dat gedurende ons negen dagen tellende programma steeds meer creatieve mensen uit hun schulp kropen'.