TOP

Serie

De generatie trans personen van nu groeit op met het fenomeen transjoy, maar dat is voor generaties voor ons misschien wel heel anders geweest. Hoe ervaren oudere trans personen transjoy? Tijn spreekt Corine van Dun hierover.

Alex Bakker duikt dieper in het transactivisme uit de jaren 90 in de Verenigde Staten en legt uit hoe een t-shirt destijds trans groepen van over heel het land met elkaar verbond.

Het is tijd voor transjoy! In deze columnreeks belicht Tijn de Jong alles wat transjoy geeft. Deze keer belicht hen female en femme transjoy, en vroeg hen trans vrouwen en femmes wat hen transjoy geeft.

In deze rubriek laat historicus Alex Bakker zijn licht schijnen op de geschiedenis van trans personen in Nederland aan de hand van objecten, foto’s, beelden en verhalen. Ditmaal een stuk opheldering over de achtergronden van de nieuwe transgenderwet. Met een oproep om de geschiedenis recht te doen.

Transjoy is revolutionair! In deze columnreeks laat Tijn de Jonge zien dat je, door juist het stukje van jezelf te vieren waar je in de maatschappij op gemarginaliseerd wordt, laat zien dat de normen die daarin gehanteerd worden niet nodig zijn om gelukkig te zijn.

Tabi is een toegewijde wielrenner en spreekt zich uit voor transinclusieve sport door middel van hun werk bij Pride & Sports. We praten over het mooie en belangrijke werk dat Tabi voor onze gemeenschap doet.

Van 30 juli t/m 7 augustus is het weer Amsterdam Pride, dit jaar met het thema My Gender, My Pride. Dat het woord gender centraal staat - zij het ruimer bedoeld dan transgender - is niets minder dan een historische verschuiving.

Het werk van Mavi Veloso wordt vertoond in zowel de underground scene als in musea. Ana Paula Lima spreekt Mavi over de achtergrond van haar veelomvattende project Travesti Biológica.

'Als we een maatschappij voor iedereen willen creëren, dan zullen we met elkaar in gesprek moeten gaan over transfobie. Op buurtniveau, maar ook met collega's of klasgenoten.'

'Daarom wil ik tegen alle trans personen en mijn biculturele trans vrienden in het bijzonder zeggen: We hebben een belangrijk instrument in handen, namelijk onze stem!'

Ryan (non binair trans) en David (cis) zijn een gelukkig paar en inmiddels ouders van een genetisch eigen kind. Op de weg hiernaartoe deelden zij in een briefwisseling hun gedachten en gevoelens met elkaar, en met ons.

Ryan (non binair trans) en David (cis) zijn gelukkig getrouwd en nu een aantal maanden zwanger. In een persoonlijke briefwisseling delen zij hun gedachten en gevoelens met elkaar, en met ons.