TOP

januari 2022

Met zijn vriendin tegen zich aan zat Dante onder een boom te genieten van een mooie herfstdag. Hij was net een gedicht aan het schrijven op zijn smartphone, toen er een berichtje op het beeldscherm verscheen van een onbekend nummer.

Bij het starten van de nieuwe column, besefte ik dat hoe ik transjoy ervaar, natuurlijk maar een deel is van de veel bredere ervaring van transjoy. In de vorige column benoemde ik wat voorbeelden van dingen die mij transjoy geven. Als non-binair, masculine-presenting persoon heb ik minder verstand van het perspectief op transjoy door trans vrouwen en femmes. Maar nu

In deze rubriek laat historicus Alex Bakker zijn licht schijnen op de geschiedenis van trans personen in Nederland aan de hand van objecten, foto’s, beelden en verhalen. Ditmaal een stuk opheldering over de achtergronden van de nieuwe transgenderwet. Met een oproep om de geschiedenis recht te doen.

Binnen spirituelere benaderingen verschuift de visie vaak van ‘ik ben’ naar ‘ik heb’ een lichaam. Wat betekent dat voor de ervaring van leven met dit lichaam?

Maandelijkse strip door Joris Bas Backer. September

Transjoy is revolutionair. Door juist het stukje van jezelf te vieren waar je in de maatschappij op gemarginaliseerd wordt, laat je zien dat de normen die daarin gehanteerd worden niet nodig zijn om gelukkig te zijn.

'We zijn begonnen met de Trans Pride in 2014, daar zagen we dat kunst heel erg verbindt en dat gedurende ons negen dagen tellende programma steeds meer creatieve mensen uit hun schulp kropen'.

Maandelijkse strip door Joris Bas Backer. Augustus

Tabi is een toegewijde wielrenner en spreekt zich uit voor transinclusieve sport door middel van hun werk bij Pride & Sports. We praten over het mooie en belangrijke werk dat Tabi voor onze gemeenschap doet.

Van 30 juli t/m 7 augustus is het weer Amsterdam Pride, dit jaar met het thema My Gender, My Pride. Dat het woord gender centraal staat - zij het ruimer bedoeld dan transgender - is niets minder dan een historische verschuiving.

Dit is voor veel trans mensen een lastige vraag. Ik ga langs bij Kai (37), Roos (20), Max (23) en Mika (31) en luister naar hun verhalen.

Door beeldende therapie te integreren in het tattoeageproces en de nadruk te leggen op het bieden van een zo comfortabel mogelijke ervaring, probeert Loek met zijn tattooshop een safe space te bieden voor iedereen.