‘Hen is een kip’

Binnen een jaar tijd werd het nieuwe woord ‘anderhalvemetersamenleving’ een ingeburgerd begrip. We zijn in staat om ons taalgebruik razendsnel bij te schaven of aan te vullen waar dat nodig is. Waarom zo lang discussieren over ‘hen’ als gekozen voornaamwoord?

Aldus Ana Paula

Column door Ana Paula Lima.
“Daarom wil ik tegen alle trans personen en mijn biculturele trans vrienden in het bijzonder zeggen: We hebben een belangrijk instrument in handen, namelijk onze stem! Gebruik deze op 17 maart, als je wilt dat de verandering die onze gemeenschap zelf al in beweging heeft gezet, wordt voortgezet.”

Transgender kunst onderzoeken

Tegenwoordig noemen veel kunstenaars zichzelf trots transgender. Dit fascineert mij en roept vragen bij mij op, daarom interview ik een aantal van hen. Op welke manier verschillen transgender kunstenaars van cisgender kunstenaars?