TOP

Author: Alex Kain

Alex Kain was van 2017 tot 2019 redacteur en ambassadeur voor TRANS magazine.

Lisa is sinds een kleine vijf jaar ‘Lisa’ na een huwelijk van meer dan dertig jaar in de rol van man. In chUrch voelt ze zich thuis en geniet zij van alle aandacht die zij krijgt. Lisa bezoekt ook weleens de speelruimtes in de club. Als ik haar vraag wat zij verstaat onder een safe space, zegt Lisa dat die

Historicus en schrijver Alex Bakker schrijft een lijvig boek over de geschiedenis van transgender personen in Nederland vanaf de eerste berichtgeving in de vijftiger jaren: een leemte in de geschiedschrijving. Zo drukt hij als transman zijn stempel op de canon.

De positie van Nederland als voorloper sinds de opening van de eerste transgenderkliniek ter wereld in 1975, is tanende. Toch wordt ons land nog steeds als transvriendelijk beschouwd. In andere delen van Europa krijgen transgender personen namelijk beperkingen opgelegd die onmenselijk zijn en de transfobie aanwakkeren.