Verhaal pitchen

Het is mogelijk om een verhaal in te dienen voor TRANS magazine. Heb je (een idee voor) een verhaal in tekst of beeld, dan kun je dit bij ons pitchen.

Voordat je dit doet, is het volgende belangrijk om te weten:

  • TRANS magazine wordt gemaakt door mensen die onze thema’s van binnenuit kennen.
  • Persoonlijke ervaring en persoonlijk onderzoek liggen bijna altijd ten grondslag aan een verhaal.
  • TRANS magazine wil diversiteit en inclusiviteit vieren, door deze als norm te hanteren bij de samenstelling van de onderwerpen en in het beeldgebruik.
  • Een verhaal moet toevoegen aan de verhalen die wij reeds hebben gepubliceerd.

Thema’s waarover TRANS magazine publiceert zijn:

Pichten verhaal TRANS magazine - Tekst en/of beeld
Fotografie bij een verhaal (TRANS#3)

Een pitch is een samenvatting van het verhaal. Het bevat een beschrijving van het onderwerp en van het doel van het (beeld-)verhaal. Je geeft ook aan welke bronnen je raadpleegt (maak je gebruik van deskresearch of interviews). Je maakt duidelijk wat de structuur van je (beeld-)verhaal zal zijn – aan de hand van een werktitel en werk-tussenkoppen, of aan de hand van schetsen als het gaat om een beeldverhaal. De feiten waarop je onderwerp gebaseerd is moeten gecheckt zijn; een mening moet goed onderbouwd zijn; een stelling moet ‘hout snijden’. Ook een persoonlijk concept moet goed onderzocht zijn.

Naast de samenvatting van het (beeld-)verhaal, schrijf je een korte introductie over jezelf. Wat drijft jou om dit verhaal te maken, waarom kies je voor TRANS magazine, en waarom ben jij de juiste persoon om dit verhaal te vertellen?

Bij een beeldverhaal: Stuur ons ook een link naar je online portfolio of een selectie uit jouw werk.

Bij een verhaal in tekstvorm: Als jouw pitch is geselecteerd voor het redactieproces, vragen we je om een draft (een ruwe versie van je verhaal) in te dienen. Als jouw draft vervolgens ook geschikt is bevonden, wordt er besloten of het past in het printmagazine of het online magazine. Vanaf dat moment wordt er met deadlines gewerkt.

De redacteur geeft je aanwijzingen voor inhoudelijke aanpassingen die je zelf doet. In het verdere redactieproces – dat een aantal tekstversies zal opleveren – kan de redacteur je verhaal aanpassen om stijl- of grammaticale redenen. Je wordt hierbij betrokken, maar de eindredacteur beslist.

Misschien heb je een idee voor graphics of fotografie bij jouw verhaal: dat kun je bespreken, de beeldredacteur denkt mee en beslist hierover.

Graag ontvangen we de pitch voor jouw (beeld-)verhaal via info@transmagazine.nl.