TOP

Author: Nour Anne Abdullah

(zij/haar) Nour Anne is op haar vijfendertigste vanuit Koeweit naar Nederland gevlucht en ging hier binnen no time aan de slag als lhbtiq+-voorlichter op scholen en als teamlid van Trans United. Ze houdt van schrijven, fotograferen, dansen, creatieve dingen doen.

Ik vluchtte uit mijn geboorteland Koeweit waar mijn vrijheid en veiligheid op het spel stonden, omdat ik opkwam voor de gelijke behandeling van transgender personen. De acties van mijn voorgangers Sylvia Rivera en Marsha P. Johnson inspireren mij. Zo ook die van de Nederlandse, in Libië opgegroeide Tania Barkhuis.

Trans kunstenaar Sophie Labelle richt zich met haar strips in eerste instantie op de queer en transgemeenschap en minder op het onderwijzen van ‘de maatschappij’. Ik volg haar al jaren op social media en mocht haar interviewen tijdens haar Europese tournee.

Toen Aleisha 23 jaar werd, begon ze met werken in de prostitutie in Rio de Janeiro. Een jaar eerder was ze met haar transitie begonnen. Ze kon geen ander werk krijgen.