Trans kunstenaars in beeld

Als non-binair transgender kunststudent zie of hoor ik mijn ervaringen niet terug in het kunstgeschiedenisonderwijs, noch in het taalgebruik op de kunstacademie.

Ik zou graag van andere transgender kunstenaars leren hoe zij kunst maken, wat hen inspireert, wat moeilijk is voor ze en wat hen gelukkig maakt. Ik zie dat sommigen hun onderwerpen op een meer queer manier benaderen, maar soms wordt cis-normativiteit juist gereproduceerd. Er zijn kunstenaars bij die het niet belangrijk vinden om activisme in hun kunst te betrekken. Zij leven gewoon als trans personen die kunst maken. Anderen creëren juist expliciet zichtbare trans kunst.

Ik wil onderzoeken hoe de kruisende identiteiten van trans kunstenaars beïnvloeden wat ze maken. Voor TRANS magazine ga ik daarom een serie gesprekken met transgender kunstenaars voeren, waarbij ik hun werk uitgebreid onder de aandacht breng.

OPROEP: Vind jij dat transgender kunstenaars verschillen van cisgender kunstenaars? Zo ja, op welke manier? Zo niet, waarom niet? Bestaat er in jouw ogen zoiets als ‘transgender kunst’? Heel graag ontvang ik jouw mening via info@transmagazine.nl!