Over

TRANS magazine is een onafhankelijk jaarlijks printmagazine (zie Shop) en een online magazine over genderidentiteit, opgericht 10 september 2016. Oprichter en uitgever is Stichting Inclusief.

TRANS magazine wil de lezer achtergrondverhalen bieden over thema’s als genderidentiteit, cultuur, zichtbaarheid. De ervaringsdeskundigheid van de redactie op onze thema’s, bepaalt de invalshoek van de verhalen. Door alle thema’s heen, willen we genderdiversiteit zichtbaar maken en inclusiviteit vieren.

Sinds de eerste editie is er veel gebeurd en veranderd in de representatie van genderdiverse personen in de media. Er zijn veel meer rolmodellen voor transpersonen zichtbaar geworden. Wij geloven dat dat een zichzelf versterkende werking heeft. Want wie zich herkent in een ander, kan zichzelf beter plaatsen en meer zichzelf zijn. En vervolgens anderen misschien tot voorbeeld worden.

TRANS magazine begon in 2016 met het samenstellen van de redactie van TRANS#1: twaalf gedreven transpersonen die de beeldvorming over transgenders in de media wilden nuanceren, door zelf een tijdschrift te maken. Inmiddels hebben er al meer dan vijftig transgender personen aan TRANS magazine gewerkt als schrijver, beeldmaker, ontwerper, redacteur of vertaler.

De makers van TRANS magazine omschrijven de samenwerking bij de productie van het tijdschrift als een beleving van gendereuforie: ‘Herkenning en erkenning vinden bij mensen die precies begrijpen wat je bedoelt’.

De redactie ontvangt graag feedback van lezers. Neem gerust contact met ons op.

Zou je je graag willen inzetten voor TRANS magazine, of heb je een verhaal met ons te delen? Bijdragen is mogelijk!