Over

TRANS magazine is een onafhankelijk jaarlijks printmagazine en een online magazine over genderidentiteit, gemaakt door trans personen. Het eerste nummer verscheen in 2016. Uitgever is Stichting Inclusief.

TRANS magazine wil de lezer herkenning bieden door middel van persoonlijke verhalen, gesprekken, reportages, reviews en proza, vanuit een ‘trans perspectief’. We willen genderdiversiteit zichtbaar maken en inclusiviteit vieren.

Sinds de eerste editie van TRANS magazine is er veel gebeurd en veranderd in de representatie van genderdiverse personen in de media. Er zijn veel meer rolmodellen voor trans personen zichtbaar geworden. Wij geloven dat dat een zichzelf versterkende werking heeft. Want wie zich herkent in een ander, kan zichzelf beter plaatsen en meer zichzelf zijn. En vervolgens anderen misschien tot voorbeeld worden.

Wil je je aansluiten bij de groep van meer dan zestig transgender personen die aan TRANS magazine werken of hebben gewerkt als schrijver, beeldmaker, designer of vertaler? Dat kan!

De makers van TRANS magazine omschrijven de samenwerking bij de productie van het tijdschrift als een beleving van gendereuforie: ‘Herkenning en erkenning vinden bij mensen die precies begrijpen wat je bedoelt’.

De redactie ontvangt graag feedback van lezers. Heb je een verhaal met ons te delen? Neem gerust contact met ons op.