‘Non-binair’ – fotoserie Jasmine de Vries

In de afgelopen jaren is het denken in hokjes steeds meer vervaagd. Termen als non-binair, genderfluïde, genderneutraal en gender non-conform geven aan dat opvattingen over gender en de invulling van het begrip niet meer eenduidig zijn.

Tegenwoordig wordt steeds meer het idee gehuldigd dat niet iedereen honderd procent man of vrouw is maar dat mensen qua gevoel, ergens tussen de uiterste polen in kunnen zitten. Sommigen voelen zich een beetje man en/of een beetje vrouw, anderen voelen zich afwisselend man of vrouw, en weer anderen beide tegelijk of geen van beide.

De fotoserie ‘Non-Binair’ gaat over mensen die ergens op de lijn tussen man en vrouw zitten. Mensen voor wie het enkel en alleen man- of vrouw-zijn niet klopt bij hoe zij zich identificeren. Zij zetten de begrippen mannelijkheid en vrouwelijkheid naar eigen hand en geven daar op individuele wijze expressie aan. De foto’s zijn geënsceneerd, de personen komen uit het echte leven en zijn zichzelf.

Deze fotoserie die Jasmine speciaal maakte voor TRANS magazine, wordt geexposeerd op Coming Out Dag 11 oktober en aansluitend, bij The Photography Collective op het Joris Ivensplein 2 Amsterdam.

Zelfportret uit de serie Non-binair