Transcender – Arte Colder

Het gaat bij kunstenaar Arte Colder in het bijzonder om het overschrijden van de seksetweedeling man / vrouw. De tentoonstelling Transcender bevat zijn meest recente werk: tweedimensionale beelden van personen die ‘tussen de genders in zitten’.
Colder zoekt rechtenvrij beeldmateriaal op internet. Foto’s van transgender personen die al dan niet in transitie zijn. Hij bewerkt de foto’s licht en drukt ze vervolgens af op sheets (transparanten). Dan schuift hij die over elkaar tot een geheel nieuw beeld. Hij is daarbij op zoek naar mooie ‘fluïde’ combinaties. Het resultaat is bijvoorbeeld een mensfiguur met vier armen en vier benen. Het lijkt een vrouw door de borsten die in het oog springen, maar ook zie je een penis.

Colder, zelf cisgender, legt uit waarom het thema ‘transgender’ hem zo intrigeert: ‘Sinds 2012 heb ik mij toegelegd op deze thematiek en mijn fascinatie is nog steeds groeiende. Met name voor de mens die geen duidelijk geslacht heeft. Ik ben geboeid geraakt door hoe wij een enorme behoefte hebben om helder te krijgen of iemand man of vrouw is.
Ik vind het te ver gaan om te zeggen dat het maatschappijkritisch werk is. Ik zie mezelf eerder als een soort cultureel antropoloog. Dat het thema transgender de laatste jaren zoveel in de media is, vind ik vanuit historisch perspectief niet zo vreemd. Het ligt in het verlengde van de eerste feministische golf, de tweede, vervolgens de emancipatie van de homo’s, de lesbiennes en van transseksuelen. De emancipatie van mensen die geen nadrukkelijke genderkeuze willen of kunnen maken en van mensen die lichamelijk
tussen seksen in staan vloeit uit deze ontwikkelingen voort. Voor Colder is met name het androgyne aspect interessant. Tijdens zijn semi-antropologisch onderzoek naar de betekenis van mensen die het mannelijke en het vrouwelijke in zich verenigen of lijken te ontstijgen, raakt het hem dat in niet-westerse culturen, althans in het verleden, deze personen vaak werden gezien als degenen die in verbinding staan met het sublieme. Iets hiervan tracht hij in zijn kunst terug te laten keren. Het vloeibare menselijke gender verbeeldt Colder niet alleen in kleurrijke collages, maar ook in grafiettekeningen.

De tentoonstelling TRANSCENDER was te zien in september 2017 in het Gemeentemuseum Jacob van Horne aan de Markt in Weert (Limburg).